banner
 ,
 
   
Not : Aşağıdaki yayınlardan bazıları indirilebilir durumda sıkıştırılmış RAR dosyalarıdır diğerleri ise PDF dosyalarıdır.
RAR dosyalarını açmakta sorun yaşıyorsanız, winrar programını buradan ,
PDF dosyalarını açmakta sorun yaşıyorsanız, Acrobat Reader programını buradan bilgisayarınıza indirip kurunuz.

YAYINLAR

Yayın hakkı İnci Doğaner'e ait olanlar ve bazı çalışma ve özetler PDF dosyası olarak indirilebilmektedir.    
Diğer yazılardan birçoğu yazardan temin edilebilir.  

Hasırcı (Doğaner) İ, Atalay ND. Psikiyatrik acil kavramına genel bir bakış. Düşünen Adam 2: 269- 272, 1988.

Hasırcı (Doğaner) İ, Vahip S. Akatizi. Düşünen Adam, 2: 273- 276, 1988.

Hasırcı (Doğaner) İ, Ayan A. Acil Psikiyatri (Steve E. Hyman'ın Manual of Psychiatric Emergencies isimli kitabının 2. baskısından çevrilmiştir) Çeviri Editörü: R. Saygılı. Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir, 1989.  

Kumral E, Saygılı R, Doğaner İ. Alkol yoksunluğunda klinik, BBT ve EEG özellikleri. Hacettepe Tıp Dergisi, 22: 359- 368, 1989.

Katkıcı U, Doğaner İ, Aydın C, Saygılı R. 1980- 1985 yılları arasında İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı ve Ege Üniversitesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanlığına gönderilen kriminal davranışlı çocuk ve ergenlerde retrospektif bir değerlendirme. Ege Tıp Dergisi, 29: 368- 372, 1990.

Doğaner İ, Katkıcı U, Aydın C, Saygılı R. 1980- 1985 yılları arasında İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı ve Ege Üniversitesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanlığına gönderilen, kendisine karşı suç işlenmiş çocuk ve ergenler. Ege Tıp Dergisi, 29: 372- 374, 1990. 

Doğaner İ, Hasırcı F. , Vahip S, Atalay ND: 1984- 1986 yıllarında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Acil Birimine başvuran olgularda retrospektif bir değerlendirme. Türk Psikiyatri Dergisi, 2: 117- 121, 1991.  

Erol A, Mete L, Doğaner İ. Şizofrenik bozukluk ve mizaç bozukluklarında konuşmanın yordanabilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 3: 249- 254, 1992.

Kumral K, Sağduyu A, Mete L, Doğaner İ, Zileli B. Acute bilateral third nerve paralysis. Nörolojik Bilimler Dergisi, 9: 3: 55- 59, 1992. .

Mete L, Doğaner İ, Erol A, Sorias S. Şizofrenide, manide düşünce bozukluğunun doğası. Türk Psikiyatri Dergisi, 4: 3- 7, 1993. (Türk Psikiyatri Dergisi Ödülü)

Mete L, Doğaner İ, Erol A, Sorias S, Ertaş M. Şizofrenide, manide ve depresyonda konuşma içeriği. Türk Psikiyatri Dergisi, 4: 171- 176, 1993.

Doğaner İ, Vahip S, Ayan A, Çelebisoy N, Tuğlular I. Nöroleptiklere bağlı akatizi şiddetini değerlendirmek için geliştirilen bir ölçeğin güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 4: 177- 182, 1993.

Mete L, Doğaner İ, Erol A. Mental bozukluklarda sözel duygu dışavurumunun cinsiyet ile ilişkisi. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, 1: 215- 220, 1993.   

Mete L, Schnurr PP, Rosenberg SD, Oxman TE, Doğaner İ, Sorias S. Language content and schizophrenia in acute phase Turkish patients. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 28: 275- 280, 1993.

Mete L, Doğaner İ,  Vahip I. Klinik Görüşme Ustalıkları (Robert E. Froelich ve Marian Bishop'un Clinical Interviewing Skills isimli kitabının 3. baskısından çevrilmiştir. Saray Tıp Kitabevleri, İzmir, 1993.

Mete L, Doğaner İ, Erol A. Şizofrenide düşünce içeriğinin cinsiyet ile ilişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi, 4: 31- 35, 1994.

Doğaner İ, Mete L. Tarihsel gelişimi içerisinde alie terapisi. Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, 2: 48- 56, 1994.

Doğaner İ, Vahip I. İki uçlu duygudurum bozukluklarında sosyometrik psikodramatik grup psikoterapisi uygulaması. Türk Psikiyatri Dergisi 5: 127- 133, 1994.

Doğaner İ, Mete L. Bir aile terapisi modeli: Çözüme yönelik kısa terapi. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, 3: 28- 34, 1995.

Erol A, Mete l, Doğaner İ, Sorias S. Bilgisayarlı içerik çözümlemesi yönteminin psikiyatrik tanıda kullanımı. Türk Psikiyatri Dergisi, 6: 263- 268, 1995.

Mete L, Doğaner İ. Düşünce bozukluğu. Türk Psikiyatri Dergisi, 7: 1: 33- 38, 1996.    

Doğaner İ,  Noyan MA,  Akdeniz F, Parıldar Ş, Tuğlular I. İki uçlu duygudurum bozukluğunda klinik ve sağaltım özellikleri ile geç diskinezi ilişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi, 7: 2: 1996.

Doğaner İ, Akdeniz F. İki uçlu duygudurum bozukluğunda çocuk sahibi olmayla ilgili sorunlar ve olası çözümler. Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 4: 3, 1996.

Doğaner İ. Psikanalitik-Sosyometrik Grup Psikoterapileri. (A. Çelikkol ve A. Tangör'ün editörlüğünü yaptığı Psikoterapiler Elkitabı'nda) Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları Kitap 4, s: 157- 172. .

Doğaner İ. Aile ve Evlilik Terapisi. (A. Çelikkol ve A. Tangör'ün editörlüğünü yaptığı Psikoterapiler Elkitabı'nda) Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları Kitap 4, s: 67- 82, 1997.

Noyan MA, Akdeniz F, Doğaner İ, Coşkunol H. Rockland Simpson Geç Diskinezi Değerlendirme Ölçeği güvenirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 1999. 

Saylam C, Mandıracıoğlu A, Lüleci E, Aktan ZA, Doğaner İ, Pınar YA. Reactions and attitudes of medical students to cadaver dissection. Medical Journal of Ege University 10: 1: 1- 3, 2000.

Doğaner İ. Deprem Protagonistleri, Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği Yayınları No 8, Atadost Matbaacılık, İzmir, 2000.

Doğaner İ. Köstek mi Destek mi? Yakın İlişkiler, İç ve Dış Dünyalar. Atadost Matbaacılık, İzmir, 2001 (1. Baskı), Yayın Hakkı: İ. Doğaner'e aittir. 2003 (2. Baskı) .   

Doğaner İ (Çeviri Editörü ve Düzeltmeni) Psikoterapide Masallar: Eski ve Yeni Masalların Yaratıcı Kullanımı, Çeviren Ö. Demircan, Atadost Matbaacılık, İzmir,  2001.

Doğaner İ (Çeviri Editörü; Çevirmen ve Düzeltmen) J. J. Moreno'nun İçinizdeki Müziği Eylemek, Çevirmenler: İ. Doğaner, H. Uğur, G. Başdemir, A. Esen, G.B Işıker, A. Eryavuz, Z. Çalışkan, C. Akpınar, E. Erkmenol, Atadost Matbaacılık, İzmir, Yayın Hakkı İ. Doğaner'e aittir. 2001.  

Akdeniz F, Vahip S, Parıldar Ş, Vahip I, Doğaner İ, Bulut İ. Risk factors associated with child bearing related episodes in women with bipolar disorders. Psychopathology, 36: 5: 234- 238, 2003.  

Doğaner İ. (Çeviri Editörü; Çevirmen ve Düzeltmen) Avrupa Gözüyle Psikodrama Eğitimi, FEPTO, P. Fontaine (Ed), Ege Üniversitesi Basımevi, Yayın Hakkı: İ. Doğaner'e aittir, 2007.  

Doğaner İ. Kısa Terapi Öyküleri: Bir Ruh Gezgininin Serüvenleri, Duvar Yayınları, 2010

Doğaner İ . Türkiye’de psikodramatik sosyometrik grup psikoterapisi: Eğitim ve dernekler. Türkiye’de Psikiyatrinin Örgütsel Belleği’nde. Yayın Yönetmeni: M.Orhan Öztürk. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları. S: 269-75, 2010.

Doğaner İ. Gelişim dönemlerindeki kaynaklarıyla temel psikodrama teknikleri. Psikodrama Dergisi 2: 16- 42, 2010.

Doğaner İ (Çevirmen) Soy Sendromu (yazan: Anne Ancelin Schützenberger), Duvar Yayınları, 2011.

Doğaner İ. Bazı danışan/hasta gruplarında psikodramanın iyileştirici, geliştirici etkileri: İçerik çözümlemesi verileri. Psikodrama Dergisi 3: 43- 48, 2011.

Karabilgin ÖS, Gökengin GB, Doğaner İ, Gökengin D. The Effect of psychodrama on people living with HIV/ AIDS. Eurepean Journal of Psychotherapy and Counseling 2012, 1-17, iFirst.

Doğaner İ (kitap çeviri editörü ve çevirmen) Psikodrama : Kuram ve Uygulamadaki Gelişmeler. Clark Baim, Jörge Burmeister ve Manuela Maciel (editörler) Psychodrama: Advances in Theory and Practice. Nobel Yayınevi , Ankara, 2013.

Doğaner İ (3 bölüm çeviri) Spontanlık ve yaratıcılık: Özgürlük nehri ve insanlar arası ilişkilerde tercih dinamikleri ; Rol kuramı ve kuramın klinik pratiğe uygulanması ve Tele başlıklı üç bölüm. Nevzat Uçtum Muhtar (çeviri editörü) Moreno’dan Bu Yana Psikodrama. Nobel Yayınevi, Ankara, 2013.

Doğaner İ (2 bölüm çeviri) Psikodramanın terapötik yanları ve Tele başlıklı bölümler. Bahar Gökler ve Ilgın Gökler Danışman ve Aliye Mavili Aktaş (çeviri editörleri) Psikodramaya Derinlemesine Bakış: Psikodramanın Terapötik Yönleri. Nobel Yayınevi, 2013.

Doğaner İ (2014) Psikodrama Etiği. Psikodrama: Dr. A.Ö. Psikodrama Dergisi, 4: 32-40.

SUNUMLA KATILDIĞI KONGRELER
(Sunum yapmadan katıldığı kongreler belirtilmemiştir. İ. Doğaner,  1989- 1998 arasında Bergama Grup Psikoterapileri Kongre ve Sempozyumlarında Grete A. Leutz'a ve Jörg Burmeister'e pek çok kez çevirmenlik ve mihmandarlık yapmıştır.)

20. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, 1984. Bildiri: E. İdiman, İ. Doğaner, F. İdiman, N. Araç. Multipl sklerozda görsel ve somatosensoriel uyarılmış kortikal potansiyeller.

24. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, 1988. Bildiri:  Doğaner İ, Hasırcı F, Vahip S, Atalay ND: 1984- 1986 yıllarında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Acil Birimine başvuran olgularda retrospektif bir değerlendirme

25. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, 1989. Bildiri: Katkıcı U, Doğaner İ, Aydın C, Saygılı R. 1980- 1985 yılları arasında İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı ve Ege Üniversitesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanlığına gönderilen kriminal davranışlı çocuk ve ergenlerde retrospektif bir değerlendirme.

25. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, 1989. Bildiri: Doğaner İ, Katkıcı U, Aydın C, Saygılı R. 1980- 1985 yılları arasında İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı ve Ege Üniversitesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanlığına gönderilen, kendisine karşı suç işlenmiş çocuk ve ergenler.

25. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, 1989. Bildiri: L. Mete, M. Ertaş, S. Sorias, İ. Doğaner, I. Örnek, R. Saygılı. Şizofreni ve affektif bozukluklarda konuşma kapsamı çözümlemesi.

143. Amerikan Psikiyatri Birliği Kongresi, 1990. Bildiri: Mete L, Schnurr PP, Rosenberg SD, Oxman TE, Doğaner İ, Sorias S. Language content and schizophrenia in acute phase Turkish patients.

26.  Ulusal ve Nörolojik Bilimler Kongresi, 1990. Bildiri: L. Mete, İ. Doğaner,  M. Ertaş. Şizofrenik ve affektif bozukluklarda konuşmanın tahmin edilebilirliği ve sözcük tekrarları Oranları.

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kongresi, 1992. Bildiri: Doğaner İ, Aydın C. Alopesea areatalı bir çocuğun psikososyal açıdan incelenmesi.

29. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1993. Bildiri: Erol A, Mete l, Doğaner İ, Sorias S. Bilgisayarlı içerik çözümlemesi yönteminin psikiyatrik tanıda kullanımı.

29. Ulusal Nöroloji Kongresi, 1993. Bildiri: İdiman E, Doğaner İ, Damlacık GA, Tekinsoy B, Baklan B, Vahip S, Obuz O. Bipolar bozukluk ve multipl sklerozda MRG.

29. Ulusal Nöroloji Kongresi, 1993. Bildiri: İdiman E, Gülay Z, Damlacık G, Doğaner İ, Baklan B, Yuluğ N, Vahip S. Multipl sklerozda ve bipolar bozuklukta Mtc Klas I ve Klas II doku uygunluk antijenleri.

30. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1994. Bildiri: M. A. Noyan, F. Akdeniz, İ. Doğaner, Ş. Akbay Tardiv diskinezili bipolar affektif bozukluklu bireylerde sosyodemografik, klinik serebral SPECT özellikleri.

150. Amerikan Psikiyatri Birliği Kongresi, 1994. Bildiri: Vahip S, Ayan A, Doğaner İ, Özkan B, Korukoğlu S, Tuğlular I. Lithium in the treatment of bipolar depression.

3rd International Symposium Imaging of the Brain in Psychiatry and Related Fields, Antalya, 1994. Poster: M. A. Noyan, F. Akdeniz, I. Doganer, S. Erdem, S. Akbay, M. Argon, Y. Duman, I Tuglular. Tardive dyskinesia and bipolar mood disorder. A retrospective evaluation of episode related features. SPECT results in TD and non TD bipolar patients.

31. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1995. Bildiri: M. A. Noyan, F. Akdeniz, İ. Doğaner, Ş. Akbay, I. Tuğlular. Bipolar mizaç bozukluk tanılı olgularda geç diskinezinin hastalık özellikleriyle ilişkisi ve SPECT.

İzmir Psikodrama Derneği Paneli, Kasım 1995. Panel: İ. Doğaner, H. Fidaner, Z. Çolakoğlu. Geç diskinezi.

32. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1996. Bildiri:  M. A. Noyan, F. Akdeniz, İ. Doğaner, H. Coşkunol. Geç diskinezi ölçeği.

32. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1996. Bildiri: B. Kıvırcık, K. Alptekin, İ. Doğaner, B. Biber, A. Kaygısız, A. Özerdem, Z. Tunca. Dirençli obsesif kompulsif bozukluk ve klozapin- Bir olgu sunumu. 

Ege Üniversitesi Fizyoloji Bilim Dalı Sinir Bilim Kursu, 1996. Panel: İ. Doğaner, S. Özaşkınlı, E. Bayraktar, L. Küey. Psikiyatride biyolojik yaklaşımlar.

10th World Congress of Psychiatry, Madrid, 1996. Poster: M. A. Noyan, İ. Doğaner, F. Akdeniz, S. Erdem, Y. Duman, R. Saygılı. SPECT in tardive dyskinesia in bipolar patients.
Poster: İ. Doğaner, M. A. Noyan, F. Akdeniz, Ş. Parıldar, I. Tuğlular. Tardive dyskinesia in bipolar patients.   

Ephesus Days Bipolar Disorders Congress, 1998. Konferans: İ. Doğaner.  Gebelik, loğusalık ve bipolar bozukluk.
Poster: M. A. Noyan, F. Akdeniz, İ. Doğaner. Clozapine in tardive dyskinesia for treatment resistant affective patients.

2. Bahar Sempozyumu, 1998.  M.A. Noyan, F. Akdeniz, H. Coşkunol, İ. Doğaner, Ş. Parıldar.  Duygudurum bozukluğunda geç diskinezi, üçüncü yıl izlem (Sempozyumun Araştırma alanında Birincilik ödülü)

34.  Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1998. Kurs: İ. Doğaner.    Aile ve eş terapisinde iletişim çözümlemesi.
Bildiri: İ. Doğaner, F. Akdeniz, I. Vahip, İ. Bulut, Ş. Akbay Parıldar, S. Vahip. Gebelik ve loğusalığın bipolar bozuklukların seyrine etkisi.

İzmir Psikodrama Derneği Aylık Toplantıları, Panel Konuşması: Çözüme yönelik aile terapileri, olgu örnekleri, 1998. 

23. Bergama Grup Psikoterapileri Sempozyumu, 1998. Kongre Düzenleme Kurulu, Kitapçık Editörü, Çalışma Grubu Yöneticisi. İ. Doğaner.  

24. Bergama Grup Psikoterapileri Sempozyumu, 1999. Çalışma grubu yöneticisi. İ. Doğaner.   

3. Bahar Sempozyumu, 1999. Panel Konuşması: Türkiye'de psikodramatik sosyometrik grup psikoterapisinde uygulama, araştırma ve eğitim etiği. İ. Doğaner

25. Bergama Grup Psikoterapileri Kongresi, 2000. Çalışma grubu yöneticisi. İ. Doğaner. 

14th IAGP Congress, Jerusalem, 2000. Paper panel: The Marmara earthquake and psychodrama. I. Doganer.

7. Sosyal Psikiyatri Kongresi, 2000. Konferans: İ. Doğaner. Marmara depremi ve travma terapisi. Bildiri: Karabilgin S, Doğaner İ, Seyfioğlu U, Mandıracıoğlu A, Öniz A, Güneş H. Marmara Depremi iki ay sonrasında Şirinköy Çadırkentinde PTSB Yaygınlığı.

Denizli Tabip Odası Toplantıları, 2000. Konferans: İ. Doğaner. Travma terapisi

37. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2001. Çalışma Grubu: İ. Doğaner. Üçüncü göz,  üçüncü kulak: İlişki terapilerinde başvuranları duyma ve görme. Profesyonel yetileri arttırmak için bir çalışma grubu.
   
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesinde Konuşma, 2001: İ. Doğaner. Entegratif bir aile ve çift terapisi modeli  

26. Bergama Grup Psikoterapileri Sempozyumu, 2001. Düzenleme kurulu üyesi, kitapçık editörü.
Panel Konuşması: İ. Doğaner.  Psikodrama eğitimi ve uygulamalarında etik.
Bildiri: İ. Doğaner. Psikodrama ve semboldrama uygulama verilerine dayanarak ödipal karmaşayla ilgili kültürel bir yorum. 
Çalışma grubu: İ. Doğaner

1. Ulusal Aile Terapileri Kongresi, 2002. Konferans: İ. Doğaner. Ey aşk şimdi neredesin? 
Çalışma grubu: İ. Doğaner. Dün, bugün, yarın bağlamında aile içi ilişkiler

27. Bergama Grup Psikoterapileri Sempozyumu, 2002. Çalışma grubu yöneticisi: İ. Doğaner.

2. Ulusal Aile Terapileri Kongresi, 2003. Çalışma Grubu: İ. Doğaner. İçsel ailede yeni bir dengeye doğru. 

28. Bergama Grup Psikoterapileri Sempozyumu, 2003. Düzenleme kurulu üyesi. Çalışma grubu yöneticisi: İ. Doğaner (J. Burmeister ile paralel grup çalışması: Ezilenlerin tiyatrosu) .

15th IAGP Congress, Istanbul, 2003. Local Organising Committee (Düzenleme kurulu üyesi) 
Paper panel: I. Doganer. Clues of change and healing in psychotherapy: Transformations in some words of the clients.
Workshop: I. Doganer, S Atauz. Legends, myths, fairytales and daily practices as tools for searching differences and similarities among cultures.

29. Bergama Grup Psikoterapileri Sempozyumu, 2004. Çalışma grubu yöneticisi: İ. Doğaner

40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2004. Çalışma Grubu: İ. Doğaner, O. Çam. Ona bir Maske Ver Sana Gerçeği Söylesin  

IAGP Regional Congress, Athens, 2004. Paper Panel: I. Doganer, A. Dilsiz, O. Cam.  Some forbidden psychodramatic roles and their transformations.

9. Bahar Sempozyumu, 2005. Panel Konuşması: İ. Doğaner, O. Çam. Bazı psikiyatrik bozukluklara ilişkiler gözlüğü ile bakış ve sağaltım örnekleri: Psikodramadan olgu sunumları.
Çalışma Grubu: İ. Doğaner, O. Çam.  Psikodrama Çalışma Grubu

13th FEPTO AM, Vienna, 2005. Council member.  İ. Doganer

30. Bergama Grup Psikoterapileri Sempozyumu, 2005.  Ön Kongrede kurs yöneticisi: İ. Doğaner. Protokol yazım sanatı.

1. Mersin Psikoloji Öğrencileri Kongresi, 2005. Çalışma Grubu: İ. Doğaner. Yaşamda mutluluk anları

Yunanistan Grup Analizi ve Psikoterapi Derneği davetlesi olarak Atina'da grup yöneticisi olarak 15 saatlik çalışma grubu, Farewells in our lives, 2006.
14th FEPTO AM; Cluj-Napoca, 2006. Council member, chair of membership committee: İ. Doganer.

31. Bergama Grup Psikoterapileri Kongresi, 2006. Çalışma grubu yöneticisi: İ. Doğaner. Veda etmek.   

16th IAGP Congress, Sao Paulo, 2006. Paper Panel: I. Doganer, O. Cam. An obsessive compulsive case study from a long run PSPG experience.
 

15th FEPTO Annual Meeting, Alaçatı, 2007. Local coordinator for the meeting, council member, chair of membership committee: İ. Doganer

32. Bergama Grup Psikoterapileri Kongresi ve/ and 2nd FEPTO Post Meeting Conference (local coordinator and booklet editor: İ. Doğaner). Group Director: İ. Doğaner (çevirmen: M. Sakın) . The enemy within us (İçimizdeki Düşman).
Büyük grup yöneticisileri: İ. Doğaner, A. Kayır. "Biz burada ne yaptık?"
(PDF)

2. İstanbul Psikodrama Günleri, 2007. Konferans: İ. Doğaner. Ruhsal gelişim kaynaklarıyla birlikte temel psikodrama teknikleri.      

16th FEPTO Annual Meeting, Glasgow, 2008. Council member. Chair of membership committee. İ. Doganer. 

12. Bahar Sempozyumu, 2008. Panel Konuşması: İ. Doğaner. Spontan yaratıcı insan robota karşı: Evet "O" sizsiniz.
Çalışma Grubu: Yaratıcılık eğitimi

33. Bergama Grup Psikoterapileri Kongresi, 2008. Grup yöneticisi: İ. Doğaner. Kör çekimler.
Büyük grup yöneticileri: A. Kayır, İ. Doğaner. Aşkta seçimler.

Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir Şubesi Aylık Toplantıları, Kasım 2008. Konferans: İ. Doğaner. Bir yineleyici depresyon olgusunun psikodramatik tedavisi:  CD sunumu.

17. FEPTO Toplantısı, Gent, Belçika 4. Ön Toplantı, 2009. Çalışma Grubu: İ. Doğaner. A Workshop On Tele in Psychodrama
(Özet PDF)

13. Bahar Sempozyumu Antalya, 2009. Panel Konuşması: İ. Doğaner. Tele
(Özet ve tüm metin)

13. Bahar Sempozyumu, Antalya,  2009 Çalışma Grubu. İ. Doğaner. Yineleyici Depresyon Olgusu DVD sunumu. 
(Özet)

34. Bergama Grup Psikoterapileri Kongresi, Mayıs, 2009. Grup Yöneticisi: İ. Doğaner: Felaket ve Mucize Senaryolarımız.

IAGP Kongresi, Roma 2009. Panel Konuşması:  İ. Doğaner, S. Karabilgin, A. Öniz. . Therapeutic change with psychodrama in groups of clients and traniees
(Özet ve tüm metin)

IAGP Kongresi, Roma 2009. Çalışma Grubu: İ. Doğaner, I. Bulut. Mesnevi-Drama: “Come whoever you are, come”
(Özet)

Dr. Abdülkadir Özbek Enstitüsü Çalıştayı, 11-13 Eylül, İstanbul, Büyükada. Marcia Karp ile Eğiticilerin Eğitimi Toplantısı. İ. Doğaner: katılımcı.  

45. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 20- 24 Ekim 2009, Ankara. İ. Doğaner: Panel Konuşması: Ona Bir Maske Ver Sana Gerçeği Söylesin: Rol Kuramı. (Panel: Grup Psikoterapilerinde Bazı Kavramlara Yakından Bakış. Oturum Başkanı: Ejder Akgün Yıldırım. Panelistler: Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu, İnci Doğaner, Aliye Mavili Aktaş.) 2009 Ulusal panel pdf ve sunum dosyası

2009 Türkiye Psikiyatri Derneği Grup Psikoterapileri Çalışma Birimi Başkanı olarak İnci Doğaner 2 yıllık faaliyet raporu sunmuştur.

Zaman Sunumu, İnci Doğaner 35. Bergama Grup Psikoterapileri Kongresi, 27- 29 Mayıs, 2010. Grup Yöneticisi: İ. Doğaner: Şimdi Burada Olmak. 
Konferans: İ. Doğaner: Zaman, Psikodramada Zaman ve Psikodramada Araştırma: Bir Ölçek Taslağı. 

3rd International Sociodrama Congress, 2- 6 September, 2010. Workshop Leader: İ. Doğaner and N Eracar: Mesnevi-Drama. 

46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 5- 9 Ekim 2010. Panel Konuşması: Psikodramatik grup psikoterapisinde şimdi burada kavramı. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 5- 9 Ekim 2010. Panel Konuşması ( Özet ve Tam metin )

18. FEPTO Yıllık Toplantısı, 27- 31 Mart, 2011; Neve Shalom/ Wahat El Salam, İsrail.
(18. Fepto Yıllık toplantısı 2011 Fepto toplantısı raporu)

6. FEPTO Konferansı, 31Mart- 2 Nisan, 2011; Neve Shalom/ Wahat El Salam, İsrail. Doğaner İ: Grup Yöneticisi: "Grief Work for Psychodrama"
(6. Fepto Konferansı Üç dosya: 2011 Fepto özet, 2011 Fepto Conference Psychodramatic Grief Work: word, power point)

1. Uluslararası Bergama Sempozyumu, 7-9 Nisan, 2011, Doğaner İ: Sosyodrama Yöneticisi (İPD Adına): Bergama'nın Nesi Var, Neleri Var?

15. Bahar Sempozyumu, 12- 16 Nisan, 2011. Doğaner İ: Panel Konuşması: Yas ve Psikodramatik Yas Çalışması
(15. Bahar Sempozyumu 3 dosya: 2011 Bahar Panel Özet, word: 2011 Psikodramatik Yas Calismasi; power point: 2011 Psikodramatik yas Calismasi)

26-28 Mayıs 2011 Grup Psikoterapileri Kongresi: Ötekinin Makosenleri, Bergama. Doğaner İ: Kongre danışmanı ve grup yöneticisi

Rol Kuramı-Malatya 2011 24-26 Haziran 2011 Malatya, İnönü Üniversitesi Yaz Okulu, Doğaner İ: Eğitici ve grup yöneticisi. Ders: Rol Kuramı

Psikodramada iyileştirici faktörler 26-30 Ekim 2011 Ulusal Psikiyatri Kongresi, Doğaner İ: Panel konuşması : Psikodramada iyileştirici faktörler; Çalışma grubu (Psikodrama teknikleri ile empati eğitimi)

2-4 Aralık İstanbul Psikodrama ve Grup Terapileri Derneği, Uzmanla Buluşma, Doğaner İ: Konuşma ve çalıştay yöneticiliği, konu: Yas

12. 01. 2012 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fak Psikiyatri AD, Doğaner İ: Psikodrama tanıtımı

23. 03. 2012 IV. Aile Hekimliği Kongresinde Sosyodrama çalışması: Bir aile hekiminin portresi (İzmir Psikodrama Derneği adına) Doğaner İ: Grup yöneticisi

31 Mayıs- 3 Haziran 2012 Grup Psikoterapileri Kongresi: Tanıklık, Doğaner İ: Grup yöneticisi

10-14 Haziran 2012 FEPTO Yıllık Toplantısı: The creative saving lie: The balance between denial and truth, Doğaner İ: Enstitü temsilcisi

Gılgamış Destanı 16-21 Temmuz 2012 IAGP (Uluslar arası Grup Psikoterapileri ve Grup Süreçleri Birliği) Kongresi, Cartegena, Colombia; Doğaner İ: Çalıştay yöneticisi: Gılgamış destanı: Psikodramada ölüm ve yasla ilgili çalışma yöntemleri (İngilizce)

Psikodramanın ahlak felsefesi 9-11 Kasım 2012, National Romanian Conference of Psychodrama: Ethics and Power: The king, the wise man and the fool. Doğaner İ: Keynote speaker (Onur konuğu konuşmacı olarak): Psikodramanın ahlak felsefesi. Çalıştay yöneticisi: Değerlerimizin yeri

14-18 Nisan 2013, 21. FEPTO Yıllık Toplantısı: Grup ve Ben (The group and I) Santander, İspanya

30 Mayıs – 1 Haziran 2013 38. Grup Psikoterapileri Kongresi: Aşk. Doğaner İ: Robert Landy “Kahramanın yolculuğu çalışma grubunda çevirmen. Doğaner İ (büyük grup kolaylaştırıcısı): Yeni bir yorumla aşk üzerine: Symposion ve ardından gezi olayı etkisi üzerine bir çalışma

23- 27 Nisan 2014 22. FEPTO Yıllık Toplantısı: Competencies of a psychodrama trainer (Psikodrama eğiticisinin becerileri), Lizbon, Obidos, Portekiz

28- 31 Mayıs 2014 39. Grup Psikoterapileri Kongresi: Hoşgörü. Doğaner İ: 3 gün grup yöneticiliği Tema: İçimize işlemiş teklinler: Hoşgör, boşver, aldırma. Doğaner İ: Büyük grup yöneticisi: İzmir Psikodrama Derneği gönüllüleri (Meral Genç, Sürel Karabilgin, Olcay Çam, Hatice Vedin, Özgen Altınay, Ataol Can Nergiz, Şükran Altınbaş Yavuz,Alper Zobarlar) ile birlikte: Mesnevi-drama

Eylül 2013- Haziran 2014 arasında 10 kez İzmir Psikodrama Derneği yönetim kurulu toplantısına başkanlık ederek katılım; “açık grup gönüllülerine” ve kurullara destek verme

Kasım 2013- Haziran 2014 arasında 4 kez Dr. A. Özbek Psikodrama Enstitüsü İzmir ili eğiticiler toplantılarına katılım.

Mesnevi Drama   - - - - -   Masnavi Drama

26. 04.2015 Spontanlık Konferansı (İzmir Psikodrama Derneği üyelerine) Konuşmacı (İnci Doğaner)

Derya ve Dalgalar 28- 31 05. 2015 40. Bergama Grup Psikoterapileri Kongresinde İnci Doğaner: Kongre danışmanı, İnci Doğaner: Pre-kongre yöneticisi (Derya ve Dalgalar: Ruhsal/Tinsel Gelişim Aşamaları Açısından Bir Üst Kuram) (The Ocean and the Waves: A Meta Theory of Psycho/Spirituel Developmental Stages); İnci Doğaner: çevirmen Leandra Perrotta Kuşakaşkın Terapi/ Psikodrama ve Dans Terapisi ile. İnci Doğaner: Playback tiyatrosu yöneticisi: 40 yıldan süzülenler (sabit müzisyen: Nevin Eracar; oyuncular: Şükran Yavuz, Ataol Can Nergiz, İnci Gücer Altıntaş, Alper Zobarlar, Özgen Altınay, Sinem Üstün, Dolunay Yalçın, Yıldız Akış)

Rovinji 31.08- 05.09.2015 Rovinj, Croatia, 19th International Congress of Group Psychotherapy and Group Processes Despair and Desire in Times of Crisis - Groups in the city of the World. 19. Uluslararası Grup Psikoterapileri ve Grup Süreçleri Kongresi: Kriz Zamanlarında Umutsuzluk ve Arz dünya şehirlerinde gruplar. İnci Doğaner, Işıl Bulut grup çalışması lideri ve yardımcısı. Title: The Ocean and the Waves: A meta-theory of consciousness and Matnavi Drama and a dance rituel of the waves. Başlık: Okyanus ve Dalgaalar: Farkındalık üstüne bir üst kuram ve Mesnevi drama ve bir dalgalar dansı ritüeli.

7-8 Kasım 2015 İstanbul Psikodrama Günlerinde “Üçlü Sitemin Vaatleri Neydi? Şimdi Neredeyiz” başlıklı Konferans (İnci Doğaner) ve “Birlik Bütünlük Dansı ya da 7’ye Doğru” isimli Dans Ritüeli Uygulaması (İnci Doğaner, Ayşe Eryavuz)

03-06. 12. 2015 Dr. Abdülkadir Özbek Enstitüsü Çalıştayındaki Travma kurulu etkinliğinde İnci Doğaner’in “Travma’da psikodrama” adlı grup çalışması yöneticiliği

20- 21. 02. 2016 İzmir Psikodrama Günleri (Sempozyum). Düzenleme kurulu: İnci Doğaner, Ö. Sürel Karabilgin, Hadi Sağın, A. Turan Amas, Seyithan Gözüaçık, Nurten Dalgın, Enise Çoban Çalışkan, M. Olcay Çam, Şeyda Kara, Merve Ulcay)

Kairos Kronosa karşı İnci Doğaner:Konferans 1: Kuşakaşkın Terapi: Bir olgu sunumu; Konferans 2: Kairos Kronos’a karşı; Çalışma Grubu: Psikodrama

15- 19. 05. 2016 FEPTO Yıllık toplantı: Cooperation in times of conflict and change: Challenges in psychodrama training and practice, Marathon, Yunanistan. Enstitü temsilcisi olarak

27. 05. 2016 Psikodrama Dernekleri Federasyonu 1. genel kurul toplantısı (İnci Doğaner divan başkanı ve seçilen başkan)

Toplumsal bellek 25- 28. 05. 2016 41. Bergama Grup Psikoterapileri Kongresi: Toplumsal Bellek. İnci Doğaner (grup yöneticisi: Düğün ve Cenaze)

02. 06. 2016 IMACFAC (Uluslararası Aile Danışmanlığı Eğitimi Derneğinin) Özdere kongresine İPD temsilcisi olarak katılan İnci Doğaner’in “Nosce te Ipsum: Kendini tanı” adlı sunumu

11- 13 Mart 2017 İkinci İzmir Psikodrama Günleri: Kırk Yama. İnci Doğaner: Düzenleme Kurulu Başkanı, Konferans Sunucusu (Kuşakaşkın monodrama olgu sunumu), Grup yöneticisi (Kuşakaşkın Dans terapisi ve genososyogram çalışması)

31.05- 03. 06. 2017 Bergama Grup Kongresi: Sınırlar. İnci Doğaner: Grup Yöneticisi: Lütfen Bana Hayır De.

18- 22. 06. 2017 FEPTO yıllık toplantı: Vision of Psychodrama in the current world: the perspective of inclusion and mutuality. Sigtuna, İsveç. İnci Doğaner: Enstitü temsilcisi

Eylül 2015- Haziran 2016 arasında 10 İzmir Psikodrama Derneği yönetim kurulu toplantısına katılmıştır.

Eylül 2015- Haziran 2016 arasında 4 kez Abdülkadir Özbek Enstitüsü il eğiticiler kurulu toplantısına katılmıştır

 TEZLER

Doğaner İ. Multipl Sklerozda uyarılmış görsel potansiyeller ve somatosensoryel uyarılmış potansiyeller. Tıp Fakültesi Mezuniyet Tezi, Bornova, 1984.

Doğaner İ. Akatizide bir alt tip araştırması ve geliştirilen ölçeğin güvenirliği. Uzmanlık Tezi, Bornova, 1991. 

Doğaner İ. Sociometric psychodramatic group psychotherapy with bipolar patients. Psikodrama Terapistliği Tezi,  Bergama, 1996.

Doğaner İ (2016) Use of Symboldrama and Transformation Concept in Transgenerational Therapy (Supervisor: Leandra Perrotta) Trangenerational Therapy Graduation Paper, Mezuniyet Tezi. Anne Ancelin Schützenberger School of Transgenerational Therapy. Kuşakaşkın Terapi Okulu.

Doğaner İ (2017) "Being With You With Tele, Not With Transference: Dance Therapy With Couples. (Supervisor: Leandra Perrotta) İzmir Dans Terapileri Derneği ve Casa Jung Okulu işbirliği ile sürdürülen Dans Terapisi mezuniyet tezi.

 HALK KONFERANSLARI, TV KONUŞMALARINDAN, DERGİ YAZILARINDAN BAZILARI

Psikodrama Günleri. İ. Doğaner. İzmir İzmir Dergisi ile Konak Belediyesi işbirliği ile 1995'ten itibaren her ay yapılmaktadır. Halen devam etmektedir.
Kanal 1 de uzun süreli program, her hafta Ruhsal Sorun Canlandırmaları. İ. Doğaner. 1997, 1998.
İzmir Sekreterler Derneği, konferans: İ. Doğaner. İlişkiler, 7. 6. 1999
Ege TV Kadın ve Yaşam programında söyleşi, İ. Doğaner. 26. 7. 1999.
Kanal 1 Kadının Adı Var programında Deprem Travması üzerine söyleşi, İ. Doğaner. 23. 8. 1999.
Stüdyo TRT. İ. Doğaner. Bipolar Bozukluk, 1995.
Tüm Sağlık Sen İzmir Şubesi, Söyleşi: İ. Doğaner: İnsani İletişim 1996.
Konferans: İ. Doğaner.  Gençlik İletişim Sorunları, DEU Devlet Konservatuarı, 1996.
Karşıyaka Belediyesi konferans: İ. Doğaner.  Eşlerarası iletişim, 3 Kasım 1999.   
Karşıyaka Belediyesi konferans: İ. Doğaner. Psikodrama Yolu ile Aile İçi İletişim. 9. 5. 2000.
Ege Üniversitesi SKS Konferansı. İ. Doğaner. İnsanlararası İlişkiler, 2001. 
Çalışma Grubu: İ. Doğaner. Spina bifidası olan çocuklar ve yakınlarıyla psikososyal sorunlara yönelik çalışma grubu.  Spina Bifida Derneği. I. Spina Bifida Derneği Kongresi, 2001. 
Konferans: Yakın İlişkiler. İzmir Mavişehir Rotary Kulubü, 2001.
Konferans: İ. Doğaner. Aile İçi İletişim, Celal Bayar Üniversitesi Hemşirelik Haftası Etkinliği, 2002. 
SEV Vakfı Konuğu, 2002.   
Çalışma Grubu: İ. Doğaner. Aile içi ilişkiler. Spina Bifida Derneği. II. Spina Bifida Derneği Kongresi, 2002. 
Konferans: İ. Doğaner. Aile İçi İlişkiler, Türk Kadınlar Birliği Kuşadası Şubesi, 2004.
TRT 1, 2004
TRT1, 2004
Bergama Festivali. Konferans: İ. Doğaner.  Psikodrama ile sorunlarımıza çözümler, 2006.
SKY TV Haber Aktif 2.1.2007
Akademi Ege'de Konferans, Yaratıcılık üzerine,  2007.
Kuşadası Belediyesi, Psikodrama Günleri: İ. Doğaner, 3. 3. 2007  
Bergama Festivali.  Konferans: İ. Doğaner.  Psikodrama ile sorunlarımıza çözümler, 2007.
Konferans: Psikodrama. DEÜ Mühendislik Fakültesi, 2008.
İzmir İzmir Dergisi Söyleşi metni 
İzmir İzmir Dergisi, yazı: Kentler ve Ruhlar
Çalışma Grubu: Doğa Sanat Merkezi davetlisi olarak Buca Belediyesinde "Psikodrama/ Sosyodrama ile İlişkilerimiz" konulu çalışma grubu, 25 Aralık 2009
2010 Mayıs Haziran: RAM'de konferans ve çalışma
2010 Ekim: Psikodrama ve Sosyodrama Günleri (İzmir İzmir Dergisi konuğu olarak İPD adına)
2010, 6 Kasım: Çakabey okulu velileri ile Sosyodrama (İzmir Psikodrama Derneği adına)
2010, 11 Kasım: İFOD için konferans (İzmir Psikodrama Derneği adına) (Tam metin: İz)
2010 Kasım: Psikodrama ve Sosyodrama Günleri (İzmir İzmir Dergisikonuğu olarak İPD adına)
2010, 17 Aralık: Fen Bilimleri Dershanesi, Rehber Öğretmenler Sempozyumunda Sosyodrama (İzmir Psikodrama Derneği adına)
2010 Aralık: Psikodrama ve Sosyodrama Günleri (İzmir İzmir Dergisi konuğu olarak İPD adına)
2011 Ocak: Psikodrama ve Sosyodrama Günleri (İzmir İzmir Dergisikonuğu olarak İPD adına)
2011 25 Ocak: Karşıyaka RAM konuğu olarak ilköğretim müdürleriyle Sosyodrama (İzmir Psikodrama Derneği adına)
2011, 16 Şubat: Psikodrama ve Sosyodrama Günleri (İzmir İzmir Dergisi konuğu olarak İPD adına Türkan Saylan Kültür Merkezinde)
2011, 9 Mart: İşyeri sorunlarına psikodramatik, sosyodramatik çözümler. Türkiye Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Toplantısı olarak Tepekule'de (İPD adına)
2011 Nisan: Psikeart Dergisinde "Büyüklere Oyunlar" isimli yazı
2011, 20 Nisan: Psikodrama ve Sosyodrama Günleri (İzmir İzmir Dergisi konuğu olarak İPD adına Türkan Saylan Kültür Merkezinde)
2011, 27 Nisan: Kitap Tanıtım Günü Konuğu (Türkan Saylan Kültür Merkezi)
15 Mayıs 2011 İzmir İzmir Dergisi davetlisi olarak Konak Belediyesinde Psikodrama ve Sosyodrama Günleri yöneticisi  (İzmir Psikodrama Derneği adına)
14 Eylül 2011 İzmir İzmir Dergisi davetlisi olarak Konak Belediyesinde Psikodrama ve Sosyodrama Günleri  yöneticisi ( İzmir Psikodrama Derneği adına)
2011 Psikeart Eylül, Yabancılaşma sayısına, “Bir Umut: Psikodrama ile yabancılaşmanın aşılması” isimli yazı
5 Ekim 2011 Türk Anneler Derneği İzmir Şubesi “Evlilik Yorgunluğu” isimli sosyodrama çalışması yöneticisi (İzmir Psikodrama Derneği adına)
19 Ekim  2011 İzmir İzmir Dergisi davetlisi olarak Konak Belediyesinde Psikodrama ve Sosyodrama Günleri yöneticisi (İzmir Psikodrama Derneği adına )
16 Kasım 2011 İzmir İzmir Dergisi davetlisi olarak Konak Belediyesinde Psikodrama ve Sosyodrama Günleri yöneticisi (İzmir Psikodrama Derneği adına)
23 Kasım 2011 Lions Ege Pasaport Şubesi “Evlilik Yorgunluğu” isimli sosyodrama çalışması Doğaner İ: Grup yöneticisi  (İzmir Psikodrama Derneği adına)
Aralık 2011 İzmir İzmir Dergisi davetlisi olarak Konak Belediyesinde Psikodrama ve Sosyodrama Günleri yöneticisi (İzmir Psikodrama Derneği adına )
04. 12.2011 ve 31.03.2012 arasında yürütülen AB Gençlik Girişimleri Eylem 1-2 “Rengarenk Gençlik” isimli projede “Gençlerle Psikodrama”  Doğaner İ: Grup yöneticisi(27 ocak ve 10 şubatta) (İzmir Psikodrama Derneği adına)
24 Aralık 2011 Gelişim Kolejinde sosyodrama çalışması :“Ebeveyn Yorgunluğu” Doğaner İ: Grup yöneticisi, (İzmir Psikodrama Derneği adına)
 29 Aralık Ege Bölgesi Sanayi Odası Bayanlar Birliği davetlisi olarak sosyodrama çalışması: “Evlilik Yorgunluğu” , Doğaner İ: Grup yöneticisi, (İzmir Psikodrama Derneği adına)
2012 Ocak ayı Psikeart yazısı Korku teması üzerine “Korkudan değil kaçıştandır derdimiz” isimli yazı
05. 01. 2012 Bayraklı Rehberlik Araştırma Merkezi davetlisi olarak sosyodrama çalışması: “Bir Rehber Öğretmenin Portresi” Doğaner İ: Grup yöneticisi (İzmir Psikodrama Derneği adına)
06.01. 2012 Van Depremi  ardından “Yardım Edenlerle Dayanışma Süpervizyonu” Doğaner i: Süpervizör (İzmir Psikodrama Derneği)
09. 01. 2012 Türk Anneler Derneği “Temizlik Ailede Başlar” projeside bir dizi çalışmanın koordinatörlüğü (İzmir Psikodrama Derneği Adına)
Ocak 2012 İzmir İzmir Dergisi davetlisi olarak Konak Belediyesinde Psikodrama ve Sosyodrama Günleri yöneticisi (İzmir Psikodrama Derneği adına )
30.01.2012 Kedi Kitabevi Pazartesi Söyleşilerinde halka yönelik sosyodrama: “İlişki Yorgunluğu” Doğaner i: Grup Yöneticisi, (İzmir Psikodrama Derneği adına)
Şubat 2012 İzmir İzmir Dergisi davetlisi olarak Konak Belediyesinde Psikodrama ve Sosyodrama Günleri yöneticisi (İzmir Psikodrama Derneği adına )
23.02.2012 Van Depremi  ardından Yardım Edenlerle Dayanışma Projesi  Süpervizyonu Doğaner İ: Süpervizör, (İzmir Psikodrama Derneği)
Mart 2012 İzmir İzmir Dergisi davetlisi olarak Konak Belediyesinde Psikodrama ve Sosyodrama Günleri yöneticisi (İzmir Psikodrama Derneği adına )
Nisan 2012  İzmir İzmir Dergisi davetlisi olarak Konak Belediyesinde Psikodrama ve Sosyodrama Günleri yöneticisi (İzmir Psikodrama Derneği adına )
2012 Psikeart Mayıs Rüya sayısında “Gelin düşlerinizi canlandıralım” isimli yazı
Mayıs 2012 İzmir İzmir Dergisi davetlisi olarak Konak Belediyesinde Psikodrama ve Sosyodrama Günleri yöneticisi (İzmir Psikodrama Derneği adına )
19 Eylül 2012 İzmir İzmir Dergisi davetlisi olarak Konak Belediyesinde Psikodrama ve Sosyodrama Günleri yöneticisi (İzmir Psikodrama Derneği adına )
17 Ekim 2012 İzmir İzmir Dergisi davetlisi olarak Konak Belediyesinde Psikodrama ve Sosyodrama Günleri yöneticisi (İzmir Psikodrama Derneği adına )
14 Kasım 2012 İzmir İzmir Dergisi davetlisi olarak Konak Belediyesinde Psikodrama ve Sosyodrama Günleri yöneticisi (İzmir Psikodrama Derneği adına )
19 Aralık 2012 İzmir İzmir Dergisi davetlisi olarak Konak Belediyesinde Psikodrama ve Sosyodrama Günleri yöneticisi (İzmir Psikodrama Derneği adına )
Eylül 2013- Mayıs 2013 arasında her ay İzmir İzmir Sanat Dergisi davetlisi olarak Konak Belediyesi işbirliği ile “Psikodrama Sosyodrama Günleri” (İnci Doğaner, Murat Sakın)
Eylül 2013- Mayıs 2013 arasında her ay Bornova Belediyesi davetlisi olarak “Seçtiğim Sahne Psikodrama” günleri (Murat Sakın, Şükran Altınbaş Yavuz)
11.01. 2013 İstanbul Fen Bilimleri Dershanesi davetlisi olarak Bilgi Üniversitesinde Rehberlik Sempozyumunda sosyodrama (İnci Doğaner , Meral Genç ve Seyithan Gözüaçık)
21. 02. 2013 Atakent Lions Derneği davetlisi olarak Bornova Kız Meslek Lisesinde sosyodrama (İnci Doğaner, Şükran Altınbaş Yavuz, Saniye Kormaz, İnci Gücer Altıntaş, Özgen Altınay, Dilek Uçar, Seyithan Gözüaçık)
04. 05. 2013 Tevfik Fikret Lisesi davetlisi olarak rehber öğretmenlerle “Ah Aileler” başlıklı sosyodrama ( İnci Doğaner, Meral Genç, Turan Amas, Özgen Altınay, Seyithan Gözüaçık, Esin İnce, Dünya Polat)
05.05. 2013 İzmir Bolluk Bereket Festivali’nde “İçimizdeki Bereketin İyileştirici Eli” başlıklı psikodrama (İnci Doğaner, Turan Amas)
29.06. 2013 Uluslar arası Spina Bifida Federasyonunun davetlisi olarak “Ailelerle Sosyodrama ve Psikodrama” konulu çalışma (İnci Doğaner, Meral Genç, Olcay Çam, Esin İnce, Berna Gökengin, Hatice Vedin, Seyithan Gözüaçık, Şükran Altınbaş Yavuz, Dilek Uçar)
05.07. 2013 Şifa Üniversitesi Aile Danışmalığı Eğitimi programında süpevizyon çalışması (İnci Doğaner, Meral Genç, Saniye Korkmaz Çetin, Özgen Altınay)
19.12. 2013 “Tez Paylaşım Günü” (koordinatör: Sürel Karabilgin; oturum başkanı: İnci Doğaner; sunumlar: Demet Kıvraklar, Seyithan Gözüaçık)
Eylül 2014- Mayıs 2014 arasında her ay İzmir İzmir Sanat Dergisi davetlisi olarak Konak Belediyesi işbirliği ile “Psikodrama Sosyodrama Günleri” (İnci Doğaner, A. Murat Sakın)
20.02.2014 “Tez Paylaşım Günleri” (koordinatör: Sürel Karabilgin; oturum başkanı: İnci Doğaner; sunumlar: Hatice Vedin, Esin İnce, Füsun Gökkaya)
07.03.2014 Arşaluys Kayır Konferansı: “Aşk ve Cinsellik” (koordinatörler: İnci Doğaner, Sürel Karabilgin, sayman: Turan Amas; oturum başkanı: İnci Doğaner)
10.03.2014 Karşıyaka RAM davetlisi olarak Bahçelievler Öğretmenevinde “Psikodrama ve Psikodramatik Süpervizyon” çalışması (yönetici: İnci Doğaner, yardımcılar: Seyithan Gözüaçık, Özgen Altınay)
15.03.2014 Federasyon tüzüğü hazırlıkları ve dernek tüzüğü değişikliklerini hazırlama komisyon çalışması (İnci Doğaner, Meral Genç, Sürel Karabilgin, Aliye Ercan, Murat Sakın, Hadiye Küçükkaragöz, Hadi Sağın,Şükran Altınbaş Yavuz, Ataol Can Nergiz)
18.03.2014 Ege Ü. Mediko davetlisi olarak Ege Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi salonunda sosyodrama (İnci Doğaner, Saniye Korkmaz Çetin, Özgen Altınay, Dilek Uçar, Meryem Dalkılıç, İnci Gücer Altıntaş, Elif Tannur Öcal, Hadi Sağın, Şükran Altınbaş Yavuz)
16.04.2014 Olcay Çam “Yaratıcılık” konulu konferans (Dr. AÖPE Ortak Eğitim Konferansı olarak) (koordinatör: İnci Doğaner)
28.04.2014 Buca Ahmet Yesevi Yurdunda psikodrama/sosyodrama çalışması (yönetici: İnci Doğaner, yardımcılar: Seyithan Gözüaçık, Demet Kıvraklar, Özgen Altınay, Ataol Can Nergiz, Dilek Uçar, Şükran Altınbaş Yavuz)
Ocak- Mayıs 2015 boyunca her ay İzmir İzmir Dergisinin davetlisi olarak Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezinde Psikodrama ve Sosyodrama günleri (yönetici: İnci Doğaner, yardımcı yönetici Ali Murat Sakın)
Şubat- Mayıs 2015 boyunca her ay İzmir İzmir Dergisinin davetlisi olarak Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezinde Cemalettin Erkan Ertekin’in sunduğu Lacan Üzerine Sunumlar ‘da oturum başkanlığı
17. 06. 2015 Kurtuluş İpek İşeri İlkokulu öğretmenleriyle Psiko-sosyodrama (Yönetici: İnci Doğaner, katılanlar: Seyithan Gözüaçık, Şeyda Kara, Özgen Altınay)
26.06.2015 Ekrem Hayri Üstundag okulu öğretmenleriyle Psiko-sosyodrama (Yönetici: İnci Doğaner, katılanlar: Arzu Gezgin Gürbüz, Saniye Korkmaz Çetin, Özgen Altınay)
14 Ekim 2015 İzmir İzmir Dergisinin davetlisi olarak Türkan Saylan Kültür Merkezinde Psikodrama Sosyodrama Günleri (İnci Doğaner, Murat Sakın)
22.10. 2015 Buca RAM davetlisi olarak Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde İPD olarak “Aile tutumlarının çocuk üzerine etkilerinin psikodramatik bir araştırması” isimli psikodramatik/ sosyodramatik çalışma (Yönetici: İnci Doğaner Üyeler: Demet Kıvrak, Seyithan Gözüaçık, Hadi Sağın, Enise Çoban Çalışkan, Özgen Altınay, Saniye Korkmaz Çetin, Nurcan Aslantürk, Şükran Altunbaş Yavuz)
11. 11. 2015 İzmir İzmir Sanat ve Kent Kültürü dergisi davetlisi olarak Konak Belediyesinin işbirliği ile İzmir Psikodrama ve Sosyodrama Günleri sürekli etkinliği (İnci Doğaner, Murat Sakın)
16. 12. 2015 İzmir İzmir Sanat ve Kent Kültürü dergisi davetlisi olarak Konak Belediyesinin işbirliği ile İzmir Psikodrama ve Sosyodrama Günleri sürekli etkinliği (İnci Doğaner, Murat Sakın)
13. 01. 2016 İzmir İzmir Sanat ve Kent Kültürü dergisi davetlisi olarak Konak Belediyesinin işbirliği ile İzmir Psikodrama ve Sosyodrama Günleri sürekli etkinliği (İnci Doğaner, Murat Sakın)
17. 02. 2016 İzmir İzmir Sanat ve Kent Kültürü dergisi davetlisi olarak Konak Belediyesinin işbirliği ile İzmir Psikodrama ve Sosyodrama Günleri sürekli etkinliği (İnci Doğaner, Murat Sakın)
16. 03. 2016 İzmir İzmir Sanat ve Kent Kültürü dergisi davetlisi olarak Konak Belediyesinin işbirliği ile İzmir Psikodrama ve Sosyodrama Günleri sürekli etkinliği (İnci Doğaner, Murat Sakın)
13. 04. 2016 İzmir İzmir Sanat ve Kent Kültürü dergisi davetlisi olarak Konak Belediyesinin işbirliği ile İzmir Psikodrama ve Sosyodrama Günleri sürekli etkinliği (İnci Doğaner, Murat Sakın)
11. 05. 2016 İzmir İzmir Sanat ve Kent Kültürü dergisi davetlisi olarak Konak Belediyesinin işbirliği ile İzmir Psikodrama ve Sosyodrama Günleri sürekli etkinliği (İnci Doğaner, Murat Sakın)
21. 09. 2016 İzmir İzmir Sanat ve Kent Kültürü dergisi davetlisi olarak Konak Belediyesinin işbirliği ile İzmir Psikodrama ve Sosyodrama Günleri sürekli etkinliği (İnci Doğaner, Murat Sakın)
12. 10. 2016 İzmir İzmir Sanat ve Kent Kültürü dergisi davetlisi olarak Konak Belediyesinin işbirliği ile İzmir Psikodrama ve Sosyodrama Günleri sürekli etkinliği (İnci Doğaner, Murat Sakın)
16. 11. 2016 İzmir İzmir Sanat ve Kent Kültürü dergisi davetlisi olarak Konak Belediyesinin işbirliği ile İzmir Psikodrama ve Sosyodrama Günleri sürekli etkinliği (İnci Doğaner, Murat Sakın)
05 Kasım 2016 Bolluk Bereket Festivalinde Kuşakaşkın Dans Terapisi
29. 11. 2016 Bornova RAM davetlisi olarak İzmir Özel Türk Kolejinde konferans ve sunum: Empati eğitiminin parçası olarak Eşleme ve Ayna (İnci Doğaner; yardımcılar: Enise Çalışkan Çoban, Özgen Altınay, Seyithan Gözüaçık, Ataol Can Nergiz, Alper Zobarlar, Şükran Yavuz, Emrah ve Nezaket)
12- 13 ve 27 Kasım 2016 Dans Terapisi Kendi Yönettiği Grup Çalışması
14. 12. 2016 İzmir İzmir Sanat ve Kent Kültürü dergisi davetlisi olarak Konak Belediyesinin işbirliği ile İzmir Psikodrama ve Sosyodrama Günleri sürekli etkinliği (İnci Doğaner, Murat Sakın)
18. 01. 2017 İzmir İzmir Sanat ve Kent Kültürü dergisi davetlisi olarak Konak Belediyesinin işbirliği ile İzmir Psikodrama ve Sosyodrama Günleri sürekli etkinliği (İnci Doğaner, Murat Sakın)
15.02.2017 İzmir İzmir Sanat ve Kent Kültürü dergisi davetlisi olarak Konak Belediyesinin işbirliği ile İzmir Psikodrama ve Sosyodrama Günleri sürekli etkinliği (İnci Doğaner, Murat Sakın)
15.03.2017 İzmir İzmir Sanat ve Kent Kültürü dergisi davetlisi olarak Konak Belediyesinin işbirliği ile İzmir Psikodrama ve Sosyodrama Günleri sürekli etkinliği (İnci Doğaner, Murat Sakın)
19. 04. 2017 İzmir İzmir Sanat ve Kent Kültürü dergisi davetlisi olarak Konak Belediyesinin işbirliği ile İzmir Psikodrama ve Sosyodrama Günleri sürekli etkinliği (İnci Doğaner, Murat Sakın)
17. 05. 2017 İzmir İzmir Sanat ve Kent Kültürü dergisi davetlisi olarak Konak Belediyesinin işbirliği ile İzmir Psikodrama ve Sosyodrama Günleri sürekli etkinliği (İnci Doğaner, Murat Sakın)

SERTİFİKASYON SONRASI KURSİYER OLARAK KATILDIĞI ÇALIŞTAYLAR VE SÜPERVİZYON GRUPLARI

2000 Kudüs'te Jose Fonseca ile Psikodrama Çalıştayı
2003 İstanbul'da Anne Schützenberger ile Kuşakaşan Yaklaşım Çalıştayı
2004 Kapadokya'da Rene Oudijk ile Psikodrama Çalıştayı
2005 Kazdağları'nda Monica Zuretti ile Psikodrama Çalıştayı 
2006 İstanbul'da John Hill ile Psikodrama Çalıştayı
2006 Sao Paulo'da Sue Daniel ile Şimdi Burada Olmak temalı Psikodrama Çalıştayı
2006 Yeditepe Üniversitesi 1. Basamak Tıbbi Hipnoz Kursu
2007 Safranbolu'da Judith Teszary ile Salutogenetik Yaklaşım temalı psikodrama çalıştayı
2008 Foça'da Eva Fahlström Strömberg ile Onarıcı Yaklaşımlar temalı psikodrama çalıştayı
2009 FEPTO Araştırma Komitesi Toplantısı, 13-15 Şubat, Edinburg
2009 Jutta Fuerst ile Monodrama Çalıştayı, 25 Mayıs, Bergama
2009 Giovanni Boria ile Karşılaşma ve Çatışma Yeri Olarak Grup temalı çalıştay, Ağustos, Roma.
2009 Marcia Karp ile İstanbul'da Psikodrama Çalıştayı, 11-13 Eylül.
2009 FEPTO Araştırma Komitesi Toplantısı, 16-18 Ekim Taormina-Sicilya
2010 International Summer School for Psychotherapy and Counseling, 24-26 September, Lisbon
2010 Grete Leutz ile çalıştay, 3-5 Aralık, Ankara.
2011-2012 boyunca yılda 60 birim Leandra Perotta eğiticiliğinde Dans Terapisi
23-26 Eylül 2011 Innsbruck, FEPTO Araştırma komitesi toplantısı
29 Eylül – 2 Ekim 2011 Foça, Manuela Maciel yöneticiliğinde Enstitü Çalıştayı (Kuşakaşan terapi)
14-17 Haziran 2012 Oslo’da grup Matrix, intervizyon grubu çalıştayı (Psikodramatistler çalışma grubu)
17-18 Temmuz 2012 Cartegena’da Sue Daniel yöneticiliğinde Psikodrama Teknikleri konulu çalıştay
27-29 Eylül 2012 Porto’da grup Matrix, intervizyon grubu çalıştayı
1-4 Kasım 2012 İstanbul, Michael Wieser yöneticiliğinde Araştırma konulu Enstitü çalıştayı
10- 13 Ekim 2013 Matrix intervizyon grubu toplantısı Cenevre’de (psikodrama eğiticileri intervizyon grubu)
2013- 2014 boyunca yılda 60 birim Leandra Perotta eğiticiliğinde Dans Terapisi
28 Kasım- 01Aralık 2013 Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Yıllık Eğiticiler Çalıştayı (Renee Oudijk yönetiminde Ankara’da)
04 Nisan 2014 Alev Bitgel ile Reiki ve taş şifası öğrenmeleri; taş araştırma başlangıcı
31 Mayıs 2014 Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü genel kurul çalışması
15-18 Ekim 2014 Matrix intervizyon grubu (Utrecht Hollanda)
12- 14. 12. 2014 Enstitü Çalıştayı (Liderler: Emre Kapkın, İnci Doğaner)
26- 28. 12. 2014 Dans Terapisi Eğitim Grubu (Lenadra Perrotta ile İnci Doğaner çevirmen katılımcı)
27-29.03.2015 Dans Terapisi Eğitim grubu (Leandra Perrotta ile İnci Doğaner çevirmen katılımcı)
16-18. 04. 2015 Paris’te Kuşakaşkın Terapi eğitimi (A.A. Schützenberger, L. Perrotta, Yaacov Naor, Manuela Maciel ile)
3-7. 05. 2015 Yıllık FEPTO toplantısı temsilciliği (Bonn, Almanya)
29. 05. 2015 Enstitü Genel Kurulu oturum başkanı olarak
22- 26. 07. 2015 Torino’da Kuşakaşkın Terapi eğitimi ( L. Perrotta, Yaacov Naor, Manuela Maciel ile)
09-13. 09.2015 Matrix intervizyon grubu (Foça/ İzmir Türkiye)
30 Eylül 2015 Felsefe çalışma grubu (David Linch filmi Mulholland Çıkmazı üzerine tartışma) (İnci Doğaner, Erkan Ertekin, Turan Amas, Murat Sakın, Serpil Cangur, Seyithan Gözüaçık, Özgen Altınay, Elvan Amas)
22. 11. 2015 Sosyolog Doç. Dr. Elif Kuş Saillard’ın İPD davetlisi olarak gerçekleştirdiği Bilgisayar Destekli Nitel Veri Atölyesi (İleri aşama öğrencisi olan 12 grup üyesi ve eğiticileri ile)
23- 25 Ekim 2015 Leandra Perrotta liderliğinde Dans Terapisi Eğitimi (İnci Doğaner çevirmen ve grup üyesi)
4 Kasım 2015 Felsefe çalışma grubu (Üçlü Sistem Vaatlerinin Sunumu; sunan: İnci Doğaner; katılımcılar: C. Erkan Ertekin, Murat Sakın, Turan Amas, Serpil Cangur, Tülay Gümüş, Özgen Altınay, Seyithan Gözüaçık, Elvan Amas)
Eylül 2015 – Haziran 2016 döneminde Felsefe çalışma grubu katılımcısı) (C. Erkan Ertekin, İnci Doğaner, Turan Amas, Murat Sakın, Serpil Cangur, Seyithan Gözüaçık, Özgen Altınay, Tülay Gümüş, Elvan Amas)
23- 25 Ekim 2015, 11- 13 Mart 2016 ve 23- 26 Haziran 2016 Leandra Perrotta liderliğinde Dans Terapisi Eğitimi (İnci Doğaner çevirmen ve grup üyesi)
13. 02. 2016 İPD destekli Bilgisayar Destekli Nitel Veri Atölyesi (İleri aşama öğrencisi olan 12 grup üyesi ve eğiticileri etkinliği)
19- 25 Temmuz 2016 Lizbon’da Kuşak-aşkın Terapi Eğitimi ve Sertifika tamamlanışı
29- 30 Ekim 2016 Ayşe Nilgün Arıt Maya Şamanizmi çalışma grubu
02- 04 Aralık 2016 Dans Terapisi
22- 25 Aralık 2016 Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Ankara Çalıştayı ve Federasyon Genel Kurulu ve Eğitim Kurulu Toplantısı
18- 22 Ekim 2016 Berlin’de grup Matrix intervizyon grubu
17- 19 Şubat 2017 Dans Terapisi Mezuniyet çalışması
01- 04 Mart 2017 Belgrad'da grup Matrix intervizyon grubu
28 Eylül 2016, 26 Ekim 2016, 23 Kasım 2016, 21 Aralık 2016, 25 Ocak 2017, 22 Şubat 2017, 22 Mart 2017, 26 Nisan 2017, 24 Mayıs 2017 ve 14 Haziran 2017 Felsefe çalışma grubu katılımcısı) (C. Erkan Ertekin, İnci Doğaner, Turan Amas, Murat Sakın, Serpil Cangur, Seyithan Gözüaçık, Özgen Altınay, Tülay Gümüş, Elvan Amas)

ÜYE OLDUĞU DERNEK VE KURULUŞLAR

Tabipler Odası İzmir Şubesi üyesi
Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü (Doğaner İ: Geçmiş Başkan 2001- 2008; Halen Eğitim Kurulu Başkanı ve FEPTO Temsilcisi, Araştırma Kurulu üyesi, İzmir Şubesi yöneticisi) ( Enstitünün İzmir Şubesi İzmir Ticaret Odası üyesidir)
İzmir Psikodrama Derneği (şimdiki başkan ve kurucu üye)
Türkiye Psikiyatri Derneği / ve İzmir Şubesi (kurucu üye, Geçmiş Merkez Grup Psikoterapileri Bilimsel Çalışma Birimi Koordinatörü, halen Grup Psikoterapileri BÇB, Duygudurum BÇB, Aile ve Çift Terapileri BÇG üyesi)
Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği (eski yönetim kurulu üyeliği, üye)
Dans ve Hareket Terapileri Derneği (kurucu üye, eski yönetim kurulu üyesi )
Aile ve Evlilik Terapileri Derneği üyesi
IAGP (International Association of Group Psychotherapies) üyesi
BAL VAKFI üyesi
Psikodrama Dernekleri Federasyonu (Kurucu üye ve 1. Yönetim Kurulu Başkanı) Kuruluş: 2016.

   
Tasarım : www.ugurpc.com