banner
 ,
 
   


Bireysel Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi, düşünce, duygu ve davranışları, konuşma, ilişki kurma, birlikte değişik çalışma yolları ile etkileyerek değiştirme, iyileştirme demektir. Psikoterapi deyince, çağdaş ruh bilim bilgilerine dayanarak,  hasta/ danışan ile olumlu bir ilişki içinde özel teknikleri kullanan bir takım uygulamalar anlaşılır.
Bireysel psikoterapide psikoterapist ile hasta/ danışan başbaşa çalışırlar. 
Destekleyici, psikanalitik, psikodramatik/ monodramatik, varoluşcu, geştalt, transaksiyonel, davranışçı- bilişsel, eğitici, karma (eklektik) tiplerde bireysel psikoterapi ekolleri vardır.      

Terapötik Amaçlar

Kuşkusuz ki nihai amaç kişinin ruh sağlığını kazanması, yaşadığı ruhsal rahatsızlıktan kurtulmasıdır. Psikoterapilerin birincil amacı iyileşmedir. Bu amaca yönelik olarak bazı rahatsızlıklarda ilaçlarla birlikte psikoterapi uygulanır. Psikoterapilerin özellikle yinelemeleri önlemede ve bazı rahatsızlıklar için ilaçların daha sonra kesilebilmesini sağlamada etkileri vardır. 

Terapötik amaçlar genellikle danışanın kişisel amaçlarına uygun bir şekilde terapistin bilgi donanımından da yararlanılarak birlikte formüle edilir. 

Psikoterapi kişisel gelişim ve farkındalığı arttıran, anlayış ve hoşgörü yetilerini geliştiren, kişinin kendisini daha iyi anlamasına yol açan bilimsel bir yöntemdir. Sadece ruhsal bozukluğu olan kişilerde değil, kendini daha iyi anlama ve tanıma, geliştirme, spontanlığını ve yaratıcı potansiyesiyelini geliştirmek isteyen bireylere de uygulanır.

Bireyler kendilerinin yaşamsal sorumluklarını daha rahat yerine getirmeye başlarlar ve "yakınmacı ve kurban" konumlarından,  seçimlerini yapabilen, huzurlu ve doyumlu bireyler olmaya doğru adım atarlar. İlişkilerinde daha etkin ve doyumlu olurlar. Yakın ilişki becerileri, sorun çözme yetileri artar; esneklik ve farkındalık  yetileri geliştirirler.  

Psikoterapilerin Uygulanacağı Durumlar

Anksiyete bozuklukları (Panik bozukluk, yaygın anksiyete bozukluğu, akut ve kronik stres bozuklukları,    obsesif kompulsif bozukluk, fobiler, sosyal fobi, dissosiatif bozukluklar, konversiyon bozukluğu,    somatizasyon bozukluğu, hipokondriazis, sınav anksiyetesi, performans anksiyetesi)
Duygudurum bozuklukları (depresyon, iki uçlu duygudurum bozukluğu vs.) 
Psikotik bozukluklar (İlaçlarla birlikte destekleyici, eğitici psikoterapi) 
Yeme bozuklukları
Madde ve alkol kullanım bozuklukları
Cinsel sorunlar
Kişilik bozuklukları
Yas, komplike yas,  kayıp ve travmalar
Çocukluk travmaları
İlişki sorunları (eş, aile, çocuk, işyeri) Not: Aile ve eş grupları değilse,  grup psikoterapilerinde kişi    terapiye onlardan ayrı katılır.  
İhmal, istismar ve şiddet
Kronik fiziksel hastalıklar
Duygusal durumlarla bağlantılı fiziksel bozukluklar
İşyerlerindeki ilişkisel sorunlar
Okullardaki ilişkisel sorunlar
Çatışma çözümü
Ebeveynlik eğitimi
Yaşam değişikliklerine uyum sorunları
Kişiliğin gelişimi  
   
Tasarım : www.ugurpc.com